Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

Presentació

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és el resultat del projecte de coordinació entre el Laboratori Clínic Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, el Laboratori Clínic Tarragona-Reus i el Laboratori de les Terres de l’Ebre (Hospital de Tortosa Verge de la Cinta).

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre és un servei central que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix en oferir un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica. Amb aquesta missió som proveïdors de serveis òptims i eficients orientats al client amb l’objectiu de millorar continuadament. En aquest sentit el Laboratori va obtenir la certificació ISO 9002 l’any 2000, la qual s’ha anat renovant i actualment el Laboratori es troba certificat per la norma ISO 9001:2000.

La població atesa correspon a l’àmbit d’influència de la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Tarragona-Reus, DAP Tarragona-Valls, DAP Terres de l’Ebre, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Pius de Valls i Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre té una plantilla de facultatius especialistes en les diferents àrees de coneixement d’Anàlisis Clíniques, personal d’infermeria, tècnics especialistes de laboratori (TEL), personal auxiliar de laboratori i personal administratiu. Disposa de laboratori per a proves programades i per a proves urgents, oferint un servei assistencial continuat.

Tanmateix, participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina, Facultat de Bioquímica, en l’elaboració de protocols i en la formació continuada de les àrees bàsiques de salut (ABS). El Laboratori està acreditat per a la formació de postgrau en l’especialitat d’anàlisi clíniques.

Contacte

Secretaria del Laboratori
Telèfons: 977 295 822 
                977 295 874 
                977 295 875
Informació pels usuaris:
infolab.hj23.ics@gencat.cat

Equip

Cartera de Serveis

L’activitat assistencial abasteix totes les àrees de coneixement del Laboratori Clínic: Bioquímica, Hematologia, Hemostasia, Immunohematologia, Imunologia, Immunoquímica, Hormones, Microbiologia, Biologia Molecular i derivació de proves especials.

Ubicació: Edifici B, 2a planta.

Activitat

Resum d'activitat

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre realitza aproximadament uns 7,5 milions de determinacions anuals provinents de 600.000 peticions o sol·licituds analítiques.

L’activitat assistencial està protocol·litzada en Procediments Normalitzats de treball i el Laboratori segueix les directrius de qualitat de la norma ISO 9001:2000.

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

Tots els membres de la unitat participen en la docència pregrau d’estudiants universitaris de la branca sanitària mitjançant conveni de pràctiques establert entre l’ICS i diferents universitats. Tanmateix es tutelen alumnes de cicle superior de Tècnic Especialista de Laboratori (TEL) de l’Institut Cal·lípolis de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Docència de postgrau

La unitat realitza docència postgrau de formació als MIR, FIR, BIR i QIR per a l’especialitat d’anàlisis clíniques. Tanmateix col·labora amb societats científiques i col·legials per a la formació continuada dels seus membres.

Recerca

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona, participa en múltiples assaigs clínics i estudis policèntrics, promoguts per societats científiques, altres hospitals, i la indústria farmacèutica així com també disposa de línees d’investigació pròpies.

Formació continuada

Aproximadament es dedica un 7% del total d’hores anuals de plantilla a formació continuada.

Enllaços

Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic:
www.acclc.es

Asociación Española de Farmacéuticos Analistas:
www.aefa.es

Associació Americana de Química Clínica:
www.aacc.org

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica:
www.seimc.org

Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular:
www.seqc.es

Organització Mundial de la Salut:
www.who.int/es

Accés a informació bibliogràfica:
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed 
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat