Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Pediatria i UCI Neonatal

Pediatria i UCI Neonatal

Presentació Pediatria

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia el nen i les seves malalties. El terme “pediatria” prové del grec “paidos” (nen) i “iatrea” (curació).

La Pediatria s’ocupa, no sols de la salut física, sinó també del benestar mental i de l’entorn sociocultural. Cronològicament inclou des del naixement fins l'adolescència:

La missió del nostre Hospital és la d'obtenir la salut física, mental i social i el benestar òptim de les famílies i dels infants.

 

Equip

Cartera de Serveis

1-Àmbits

Actualment, els especialistes de Pediatria de l’Hospital visiten al Centre d'Atenció Pediàtrica Rambla Nova. Adreça: Plaça Imperial Tarraco, 7, 43005 Tarragona. Telèfon: 977 24 06 66. Correu electrònic: ramblanova.tarte.ics@gencat.cat Horari: de 8 a 21 h, de dilluns a divendres. 

En aquest centre es troben ubicades les Consultes Externes dels pediatres especialistes en les diferents àrees específiques pediàtriques del Joan XXIII. Això permet ofertar l’atenció especialitzada en  Pediatria que va dirigida a la població de la seva àrea geogràfica de referència del Camp de Tarragona.

PEDIATRES

PAIDOPISQUIATRIA 

NUTRICIONISTA PEDIÀTRICA

INFERMERA

Altres serveis:

CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA 

·         Dr. Juan Carretero  

8ena planta edifici C

Gabinet de Cardiologia

 H.U. Joan XXIII

 

 

CONSULTA ORTOPÈDIA INFANTIL  

·         Dr. Jordà 

Servei de COT

Planta baixa Edifici A

H. U. Joan XXIII   

 

 

ORL PEDIÀTRICA

Servei ORL

2ona planta Edifici A

H. U. Joan XXIII    

  

Les visites als especialistes seran sol·licitades pels pediatres d’Atenció Primària de referència. Aquestes visites poden tenir caràcter ordinari o bé preferent segons la urgència de la patologia del pacient. Els especialistes de Pediatria oferten també la possibilitat de contactar amb els professionals en la modalitat d'interconsulta clínica, que consisteix a mantenir consultes a distància sense malalt. Algunes de les proves sol·licitades pels especialistes es realitzaran al CAP al que pertany el pacient  (analítiques ordinàries), altres proves es realitzaran a l'Hospital.

 • Hospitalització:

Inclou les especialitats:

 • Pediatria general
 • Unitat de Semicrítics pediàtrics
 • Unitat Neonatal:
  • Nadons
  • Intermitjos
  • Intensius

Ubicació: Edifici C, 4ª planta.

 • Urgències de pediatria:

El servei d'urgències de pediatria per nens fins 14 anys disposa de 5 consultes, 4 boxos d’assistència i 2 llits d’observació.

L’Hospital compta amb dos pediatres de guàrdia per atendre la patologia pediàtrica urgent i ingressada, així com un Cirurgià pediàtric localitzat per la patologia quirúrgica.

Ubicació: Edifici C, planta baixa.

2-Serveis

 • Proves diagnostiques

Prova de la suor
· Proves funcionals pulmonars
· Proves al·lèrgiques
· Test de provocació
· Test d’estimulació hormonal
· Proves d’esforç
· Biòpsies intestinals
· Ecografies
· Ecocardiografies
· Test psicodinàmics

 • Tractaments específics en règim ambulatori

 Tractament/prevenció de la infecció per VRS en prematurs.
· Tractament amb toxina botulínica de la espasticitat.
· Tractament a hospital de dia dels TCAs.
 

Activitat

 • Resum d'activitat

  Altes: 2.182
  Urgències: 24.610
  Naixements: 2.324
  Consultes: 7.018

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

La formació de pregrau del Servei de Pediatria consisteix en la impartició d'ssignatures de Pediatria del grau de Medicina i rotacions hospitalàries dels alumnes; i Practicum d’assignatures de Pedagogia i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Docència de postgrau

 • Programa MIR de residència en Pediatria i part pediàtrica del Programa MIR de Medicina Familiar i Comunitària.

Places MIR

Número de places MIR acreditades a l'any: 3.

Formació continuada

Curs d’avenços en Pediatra. Curs anual de 50 hores presencials.
Curs d’Urgències de Pediatria. Curs anual de 50 hores presencials.
Setmana pediàtrica. Curs anual d’actualització “on line”.
 

Enllaços

Asociación Española de Pediatría:
http://www.aeped.es/

 

Presentació UCI Neonatal

La Unitat de Cures Intensives (UCI) Neonatal va ser fundada l'any 1972. Es tracta d’una Unitat de referència en les malalties dels nounats per a tota la província de Tarragona.

El seu personal està especialment entrenat per assistir tot tipus de problemes mèdics i quirúrgics dels nounats menors de 28 dies de vida, especialment dels prematurs.

L'objectiu de la UCI Neonatal és aconseguir l’excel.lència en les cures del nounat malalt i aproximar-nos en aquestes cures a les condicions de vida de l'úter matern, és per això que centrem les cures en el nounat i les seves famílies, fent-los participar en totes les decisions i cures.

Seguint aquesta línia, la nostra Unitat és pionera en procediments com el mètode cangur o el mètode de contacte pell amb pell, massatge corporal, etc., i té l'acreditació d'Hospital Amic dels Nens des de l'any 1994.

Equip

 • Coordinador/a

  • Ricardo Closa Monaterolo
 • Facultatiu Especialista

  • Mª del Mar Albújar Font
  • Sílvia Franch Salvadó
  • Aitana García González
 • Supervisor/a Infermeria

  • Elena Mateo Zapata

 

Cartera de Serveis

Consultes de Seguiment Neonatal

El personal de la Unitat Neonatal atén les Consultes de Seguiment Neonatal on es controla l’evolució dels nounats amb menys de 1500 g de pes al naixement i de tots aquells que van presentar algun problema durant els primers dies de vida i tenen algun risc d’alteració del desenvolupament. 

El programa de seguiment aporta suport als pares després de l’alta, identificació precoç d’alteracions del desenvolupament i la seva derivació a centres especialitzats en cas de necessitat.

La Unitat Neonatal disposa de 3 consultes de seguiment: 

1. Consulta de Seguiment Neonatal

Controla l’evolució de les diferents patologies ateses en la Unitat, especialment els grans prematurs. La funció principal de la consulta és centralitzar l’atenció multidisciplinària d’alguns dels pacients i servir de referència per a necessitats que sorgeixen en l’evolució dels grans prematurs. La consulta està ubicada a la planta baixa de l’edifici D amb cites prèvies i generalment seguint un protocol. 

2. Consulta de Seguiment de l'Alta Precoç

Controla l’evolució immediata dels nounats que van ser donats d’alta de la Unitat Neonatal amb aproximadament 1800-2000 g, fins que el seu pes assoleix aproximadament 2500 g. A partir d’aquest moment continuen el seu seguiment en la Consulta de Seguiment Neonatal o directament pel seu Pediatre o Metge de capçalera. La consulta es fa en la mateixa Unitat Neonatal. 

3. Consulta de prevenció de l'infecció per VRS (Virus Respiratorio Sincitial)

Es realitza l'immunoprofilaxi davant el VRS segons recomanacions de la SEN (Societat Espanyola de Neonatologia). 

Àrea de Cures Intensives Neonatals

La Unitat Neonatal disposa d’una Àrea de cures intensives neonatals amb 11 espais equipats amb el material necessari per a l’atenció de la majoria dels problemes neonatals.

Tots aquests espais disposen de monitoratge de constants vitals invasives i no invasives, ventilació mecànica convencional, ventilació d’alta freqüència i teràpia amb òxid nítric inhalat.

Disposa d’atenció mèdica especialitzada amb presència física les 24 hores del dia i suport d’especialitats com la cirurgia pediàtrica, cardiologia, radiologia, oftalmologia i d’altres.

Ubicació: Edifici C, 4ª planta.

Àrea de cures Intermèdies

La Unitat Neonatal disposa d’una altra Àrea de cures Intermèdies amb 15 espais, on s’atenen als pacients que requereixen cuidats per patologies no crítiques o situació de convalescència o presortida d’alguna patologia que va requerir cures intensives en el moment immediat al naixement.

També disposa d’atenció mèdica especialitzada amb presència física les 24 hores del dia.

Ubicació: Edifici C, 4ª planta.

Sala de Reanimació Neonatal

El personal de la Unitat Neonatal atén la Sala de Reanimació Neonatal situada a la Sala de parts, on s'atenen tots els nounats d'embarassos i parts de risc.

Ubicació: Edifici B , 1ª planta.

Activitat

 • Resum d'activitats

  A la Unitat Neonatal ingressen cada any al voltant de 400 nounats, dels quals aproximadament 200 requereixen de cures intensives.

  D’aquests, uns 50 són nounats prematurs amb pesos inferiors a 1.500g. Aproximadament, el 20% d’aquests ingressos són nounats procedents d’altres hospitals.

  A més, cada any s'atenen aproximadament uns 400 nounats en la Unitat de Reanimació de paritoris, fruit d'embarassos i parts d'alt risc i al voltant de 1.400 en les consultes.  

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

Durant tot l’any roten estudiants de la llicenciatura de Medicina, Infermeria i Dietètica i Nutrició i estudiants estrangers de diferents programes d’intercanvi.

Docència de postgrau

La UCI Neonatal està molt compromesa amb la docència i la investigació. Des de la seva creació l’any 1973, és una unitat docent que forma residents de pediatria que roten per les diferents seccions de la unitat durant més o menys 2 anys de la seva formació de pediatria general.

Recerca

Les línies prioritàries d’investigació estan relacionades amb la nutrició i el metabolisme:

1. Lactància materna i mètode cangur.

2. Programació precoç per l'alimentació.
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat