Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Medicina Física i Rehabilitació

Medicina Física i Rehabilitació

Presentació

La Medicina Física i Rehabilitació és una especialitat mèdica que tracta un ampli ventall de problemes mèdics, tant neurològics, ortopèdics, traumatològics, reumatològics, com amputacions, etc. Des de problemes banals com una esquena dolorosa fins a problemes més complexos com una lesió medul.lar, un traumatisme crani-encefàlic o un ictus cerebral. Atén pacients de tots els grups d’edat, des del nounat fins a l’ancià i tracta problemes que afecten la major part de sistemes del cos. Centra la seva atenció en la restauració de la funció.

El servei de Medicina Física disposa, a part del propi hospital, de serveis ambulatoris repartits pel Tarragonès i el Baix Camp fins a un total de 10 centres i ofereix, en alguns casos, atenció domiciliària.

Per ser especialista en Medicina Física i Rehabilitació, cal cursar 6 anys dels estudis de Medicina i 4 anys de Residència.

Com a servei multidisciplinari, a més dels metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, col.laboren altres professionals, Fisioterapeutes, Terapeutes Ocupacionals, Logopedes, Infermeres, Treballadores socials i Auxiliars.

El Servei té un vessant assistencial i un altre docent. Des del punt de vista assistencial, atén pacients ingressats en l'Hospital i en règim ambulatori. Des del punt de vista docent, forma part de la Unitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, atén la formació de pre-grau en Medicina i en Fisioteràpia, i acull alumnes en pràctiques de Teràpia Ocupacional d’altres escoles universitàries.

El Servei també està acreditat per a la formació de post-grau de metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació a través del programa MIR.

 

Equip

Cartera de Serveis

Ambits

Proves especials

o Test d’exercici
o Valoració isocinètica del genoll.
o Valoració de la capacitat funcional.
o Estudis de marxa amb locòmetre SATEL.

Rehabilitació de columna

o Rehabilitació de desviacions del raquis, cifosis, escoliosis, lordosis.
Tractament de cinesiteràpia
Reducció mitjançant corsé de guix
Ortesis de tronc
o Àlgies vertebrals: cervicalgies, dorsalgies i lumbàlgies.
Tractament de cinesiteràpia, electroteràpia, infiltracions. Escola de columna.

Rehabilitació neurològica

o Lesions medul•lars en fase aguda i crònica. Programes de control preventiu.
o Hemiplegies en fase aguda, subaguda i crònica.
Programa de reeducació de trastorns cognitius per ordinador (atenció, memòria, discriminació, etc.).
o Traumatismes craneoencefàlics en fase aguda, subaguda i crònica
Programa de reeducació de trastorns cognitius per ordinador (atenció, memòria, discriminació, etc.).
o Esclerosis múltiple en fase aguda, subaguda i crònica.
o Trastorns del moviment: malaltia de Parkinson i altres
o Mielomeningocele
o Paràlisis cerebral infantil
o Distrofies musculars
o Lesions nervioses perifèriques
o Tractament de la espasticitat amb toxina botulínica
o Tractament de la afàsia i disàrtria.

Rehabilitació del aparell locomotor

o Seqüeles traumàtiques i ortopèdiques
o Reumatologia: artritis reumatoide i altres artritis. Artrosis. 
   Programa de ergonomia articular per reumàtics.
o Amputacions del membre superior. Adaptació de pròtesis.
o Amputacions del membre inferior. Adaptació de pròtesis.

Rehabilitació respiratòria

o Rehabilitació respiratòria E.P.O.C., bronquiectasis.
o Programes de rehabilitació pre i post-operatòria.

Rehabilitació d’esfínters i sòl pèlvic

o Bufeta neurògena
Incontinència urinària i sòl pèlvic.

Rehabilitació linfedema i cremades

 

Activitat

Docència de pregrau

Professor titular de la URV: Dr. Juan Jacobo Aguilar Naranjo.
Professor associat de la URV: Dra. Rosa San Segundo Mozo.
Professor associat a la URV Diplomatura en Fisioteràpia: Sr/es. Claudio Caro Naranjo, Eva Tarragó Amigó i Vanessa Bernardo Devesa.
Professors titulars de l’Escola Universitària de Fisioteràpia: Sres. Glòria Plana i Francesca Batista.

Els professors del servei de Rehabilitació s’encarreguen de les següents assignatures:

Corresponents a la Llicenciatura en Medicina de la Universitat Rovira i Virgili:
- Rehabilitació.

Corresponents al Grau en Medicina de la Universitat Rovira i Virgili:
- Rehabilitació i dolor, quart curs de Medicina, Unitat Docent de l'HJ23.
- Rehabilitació i dolor, quart curs de Medicina, Unitat Docent de l'H. Sant Joan de Reus.

Corresponents a la Diplomatura en Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili:
- Fisioteràpia en especialitats clíniques.
- Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia.
- Fisioteràpia cardiorespiratòria.
- Practicum I.
- Pràctica clínica hospitalària.
- Pràctica clínica en atenció primària.
- Rehabilitació i teràpies associades.

Docència de postgrau

El servei està acreditat per la docència MIR en Medicina Física i Rehabilitació cada any s’incorpora un metge resident nou per completar un període de formació de 4 anys, el que suposa uns 4 residents.

Docència de postgrau

El servei està acreditat per la docència MIR en Medicina Física i Rehabilitació cada any s’incorpora un metge resident nou per completar un període de formació de 4 anys, el que suposa uns 4 residents. 

Enllaços

Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación:
www.sermef.es

Societat Francesa de Medicina Física i Rehabilitació:
www.sofmer.es

Acadèmia Americana de Medicina Física i Rehabilitació :
www.aapmr.org 
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat