Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Anatomia Patològica

Anatomia Patològica

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica (AP) és el servei central del HJ23 que examina mostres cel·lulars i tissulars amb l’objectiu de diagnosticar les neoplàsies i contribuir molt significativament al diagnòstic de molts altres tipus de malalties.

Aquests diagnòstics són la base per contribuir, entre d’altres, a la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.

L’activitat assistencial del servei d’AP consisteix en:

a) estudis biòpsics i de peces quirúrgiques (biòpsies),

b) estudis citològics i de puncions-aspiracions (citologies),

c) estudis necròpsics d’adults i fetus (autòpsies). Gestió de la Qualitat i docència.,

d) elaboració de l’informe diagnòstic,

e) preparació i assistència a comitès i comissions multidisciplinaris,

f) participació en l’elaboració de guies de pràctica clínica i protocols del servei i hospitalaris.

 

 

 

Equip

 • Cap de Servei

  • Salomé Martínez González
 • Facultatiu Especialista

  • Mª Luisa Díaz Fernández
  • Joan Francesc García Fontgivell
  • Julieta Landeyro Nuñez
  • Maria López Zambrano
  • Emili Mayayo Artal
  • Antoni Raventós Estellé
  • Joan Josep Sirvent Calvera
 • Tutor Docent

  • Antoni Raventós Estellé
 • Supervisora Laboratori AP

  • Maria Padrós Erra
 • Tècnic Especialista en Anatomia Patològica

  • Sandra Collado Mengual
  • Eva Fernández Collar
  • Montserrat García Puyo
  • Yolanda Rodríguez Guerrero
  • Montserrat Villaplana Morales
 • Citotècnics

  • Lara Barragán Rubio
  • Borja González Tormos
  • Ana Fernández Mármol

Cartera de Serveis

Àmbits assistencials

Hospitalització

Gabinet de PAAF

Serveis

Patologia quirúrgica

Patologia autòpsica

Citopatologia

Tècniques d’immunohistoquímica aplicada

Tècniques d’immunofluorescència

Tècniques de patologia molecular

Participació en comissions i comitès oncològics i clínics

 

Docència

Docència de Pregrau

El Servei d’Anatomia Patològica té un lligam molt important amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Els professionals del servei fan docència d’Anatomia Patològica al grau de Medicina a les Unitats Docents (HJ23 i HSJR) d’aquesta Facultat (URV).

Som els responsables de les assignatures: Anatomia Patològica General (3r curs),  Anatomia Patològica Clínica (4t curs) i Habilitats Diagnòstiques (5è curs), tant en els ensenyaments teòrics com pràctics, amb classes de formació macroscòpica, casos clínico-patològics i amb l’assistència a les autòpsies clíniques.

També, juntament amb els tècnics superiors d’Anatomia Patològica del Servei (TEAP’s), el personal facultatiu participa en la formació i l’ensenyament pràctic a tècnics superiors d’Anatomia Patològica de Formació Professional de l’IES Cal·lipolis de Tarragona.

Docència de Postgrau: MIR

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23) té l’acreditació docent per a l’especialitat en Anatomia Patològica via MIR del Ministeri de Sanitat des de l’any 1999, amb l’oferta d’un metge resident per any. Cap altre hospital de la província de Tarragona té l’acreditació per la formació de residents d’AP via MIR.

El servei d’AP disposa de tots els elements necessaris per a l’adquisició dels coneixements mínims imprescindibles per la formació de nous especialistes.

Els objectius generals del programa docent d’especialistes en Anatomia Patològica són: aconseguir un coneixement bàsic del treball en general, aconseguir un coneixement especialitzat en l’entorn de l’Anatomia Patològica i facilitar la integració amb la resta de l’equip assistencial (conèixer les seves demandes per donar la resposta correcta).

La formació té una durada de 4 anys i consisteix en la rotació per les àrees del coneixement específiques de la especialitat, com la patologia autòpsica, la patologia quirúrgica, la citopatologia i la patologia mol.lecular.

Tots els patòlegs de la plantilla estan involucrats en la formació del resident i una figura clau en la docència és la del patòleg tutor (Dr. Raventós) que ha de realitzar els plans individuals de rotació del resident, la supervisió directa i continuada, fomentar la participació en activitats docents i d’investigació, fer una avaluació continuada i elaborar una memòria anual de les activitats docents.

Docència de post-grau: Formació continuada

La formació continuada és necessària per mantenir el nivell d’actualització del personal del Servei i millorar-ne la capacitat professional.

L’actualització s’ha de fer mitjançant les sessions del Servei, l’assistència a cursos específics i a congressos de l’especialitat.


Recerca

Els professionals del servei participen molt activament en la recerca. Formen part de diferents Grups de Recerca, a saber:

- Grup de Recerca en Medicina Aplicada Hospital Joan XXIII

- Grup de recerca de Micologia, reconegut per la Universitat  Rovira i Virgili

- Grup de recerca biomèdica de l’Hospital Joan XXIII reconegut per la Universitat Rovira i Virgili i formant part del Grup GEMMAIR de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del DURSI de la Generalitat de Catalunya

- Grup de Recerca Biomèdica HJ23

- Biobanc HJ23-Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

- Plataforma Biobanco Pulmonar del CIBERES (PBP-CIBERES)

- Biología molecular del urotelio sano y patológico

Les línies d’investigació encetades pels diferents grups són, entre d’altres:

 • Biologia molecular del càncer de bufeta de l’orina. Paper de les proteïnes reguladores del cicle cel·lular
 • Inflamació en el context de l'obesitat i la diabetis Tipus 2
 • Malalties Infeccioses i VIH/SIDA
 • Obesitat, diabetis i trastorns metabòlics associats
 • Biologia de l’adipòcit i producció d'adipocitoquines
 • Insulin resistència i alteracions metabòliques associades
 • Línia d’Alcohol i Fetge. Enzimologia i Biologia Molecular
 • Obesitat mòrbida, esteatosi hepàtica i inflamació. Estudis d'expressió gènica d'adipoquines en teixits i fetge gras
 • Caracterització taxonòmica de fongs microscòpics d’interès terapèutic de diferents orígens
 • Fongs oportunistes patògens: taxonomia, patologia i susceptibilitat als antifúngics
 • Inflamación y evaluación de compuestos bioactivos con actividad anti-inflamatoria y/o antitumoral.

 


 


 
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat