Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Anatomia Patològica

Anatomia Patològica

Presentació

L’Anatomia Patològica és una especialitat mèdica que s’encarrega d’estudiar totes aquelles mostres que s’extreuen del malalt (biòpsies, peces quirúrgiques i preses citològiques, excepte les determinacions analítiques de sang i orina i els estudis microbiològics), bé sigui per a diagnòstic d’una malaltia o bé per estudiar una peça quirúrgica que ha estat extirpada com a conseqüència d’un diagnòstic de càncer i de la qual s’obtindrà les dades més importants de pronòstic i tractament complementari.

També és molt important, des del punt de vista de la gestió de la qualitat i la docència, la pràctica d’autòpsies clíniques que es duen a terme a tots aquells malalts que moren a l’Hospital a conseqüència de la seva malaltia, i que el metge que el portava creu interessant determinar la causa exacta de la mort i de la malaltia que el va portar a l’Hospital. Una evolució no clara d’aquesta malaltia, un resultat del tractament no esperat, una complicació, etc. fan sol·licitar l’autorització al familiar més directe per tal que es pugui realitzar aquest estudi.

Per tot això, l’Anatomia Patològica s’ha dividit, clàssicament, en tres àrees funcionals:

 • Biòpsies o patologia quirúrgica
 • Citologies
 • Autòpsies

 En les últimes dècades, s’han anat incorporant noves armes diagnòstiques, com la microscòpia electrònica o la immunohistoquímica, que han facilitat moltíssim l’eficàcia diagnòstica. Actualment, la Patologia molecular que millora de manera espectacular la comprensió i l’anàlisi més profund de la malaltia, constitueix l’inici d’un camí de l’Anatomia Patològica o més àmpliament anomenada Patologia. 

L’AP és, per tant, una especialitat diagnòstica, de gran valor pels metges clínics i quirúrgics ja que determina, en la major part dels casos, a través d’aquestes mostres, quina és la naturalesa de la malaltia i quin es el tractament que s’ha de realitzar. Moltes de les mostres donen com a resultat que el pacient pateix un càncer, la qual cosa comporta que la figura del patòleg sigui fonamental en la composició dels Comitès de tumors on es decideix el que es proposarà a aquell malalt.

Per altra banda, la participació en la docència, tant en els estudiants que han de ser metges o tècnics, com aquells que estan realitzant l' especialitat d’Anatomia Patològica, és una altra tasca fonamental en un Hospital com el nostre de caire universitari.

Finalment, la participació en treballs d’investigació que generen tesis doctorals i publicacions són l’altre vessant que completa l’activitat de l’especialitat.

L’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII compta amb un Servei d’Anatomia Patològica de caire territorial, és a dir, dóna servei tan a les necessitats que genera la medicina primària (bàsicament citologies de rastreig del càncer de cèrvix i petites biòpsies d'endometri, pell, etc), com a l’activitat generada en el propi Hospital que, per les especialitats mèdiques i quirúrgiques que compta, cada dia és de major complexitat.

 

Equip

 • Cap de Servei

  • Joan Josep Sirvent Calvera
 • Cap de Secció

  • Emili Mayayo Artal
 • Facultatiu Especialista

  • Mª Luisa Díaz Fernández
  • Joan Francesc García Fontgivell
  • Julieta Landeyro
  • Salomé Martínez González
  • Antoni Raventós Estellè
 • Resident/a

  • Elisa Aracil León
  • Xana Bernal Escoté
 • Tutor Docent

  • Antoni Raventós Estellè
 • Tècnic Especialista en Anatomia Patològica

  • Sandra Collado Mengual
  • Eva Fernández Collar
  • Maria Padrós Erra
  • Yolanda Rodríguez Guerrero
  • Montserrat Villaplana Morales
 • Citotècnics/Citotècniques

  • María Lara Barragán Rubio
  • Anna Fernández Marmol
  • Montserrat Fibla Simo
 • Secretari/a

  • María Josefa Hernández Gil
  • Pedro Martín Suero
  • Joaquim Muntané Recasens

Cartera de Serveis

Ubicació: Edifici C, planta soterrani, i Edifici B, segona planta.
Telèfon: 977 29 58 03
Fax: 977 22 40 11
jsirvent.hj23.ics@gencat.cat 

• Patologia quirúrgica
o Estudi de peces quirúrgiques extirpades per càncer
o Estudi de peces quirúrgiques extirpades per altres causes
o Nefropatologia
o Hematopatologia (gangli limfàtic i moll d’os)
o Neuropatologia (Tumors de sistema nerviós central i perifèric)
o Biòpsies especials de càncer de pulmó, mama, colon, bufeta urinària i pròstata
o Estudi de gangli sentinella en càncer de mama
o Estudi de marcadors pronòstics en càncer de mama
o Patologia placentària
o Estudis intraoperatoris

• Citopatologia
o Citologia ginecològica
o Citologia de líquids
o Citologia per punció aspiració amb agulla fina (PAAF)

• Patologia autòptica
o Autòpsies fetals
o Autòpsies pediàtriques
o Autòpsies d’adults

• Tècniques d’immunohistoquímica (aplicades en material autòptic, biòpsies o citològic)
o Realització del diagnòstic diferencial del tumor maligne indiferenciat
o Carcinoma metastàtic d’origen desconegut
o Fenotip de limfomes
o Marcadors pronòstics de càncer de mama
o Estudi de gangli sentinella
o Marcadors pronòstics de càncer de pulmó
o Tipificació de tumors neuroendocrins
o Tipificació de cèl•lules tumorals en material citològic

• Tècniques d’immunofluorescència
o Estudi de malalties renals: immunofluorescència directa sobre talls de material congelat
o Estudi de patologia cutània: immunofluorescència directa sobre talls de material congelat

• Tècniques de patologia molecular
(realitzades per la Unitat de Patologia molecular de l’HUJXXIII i incorporades a l’informe d’AP)
o Tipificació de l’HPV
o Estudi de mycobacteries
o Tipificació de virus herpes
o Estudi de fongs
o Mutacions de K-ras
o Mutacions d'EGFr
o Estudi d'HER2/neu per FISH
o Inestabilitat de microsatèl·lits
o Altres agents infecciosos

• Participació en comitès oncològics
o Càncer de colon i altres tumors digestius
o Càncer de mama i tumors ginecològics
o Tumors de maxil·lofacial
o Tumors de sistema nerviós central i perifèric
o Càncer de pulmó
o Tumors urològics
o Glàndula tiroïdal

Servei de consulta

El Servei d’Anatomia Patològica resta obert als serveis d’Anatomia Patològica d’altres hospitals, preferentment de les comarques de Tarragona, per rebre casos dels quals es demana una segona opinió.

Al mateix temps el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Joan XXIII envia casos consulta, de gran complexitat, a altres Hospitals, preferentment de Barcelona (Hospital de Bellvitge, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar).

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

El Servei d’Anatomia Patològica té un lligam molt important amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, concretament amb les assignatures d’Anatomia Patològica (troncal), Anatomia Patològica Oncològica (extracurricular) i Diagnòstic citològic (optativa).

Els metges especialistes del Servei amb plaça de professor són:

Joan Josep Sirvent Calvera, Professor titular.

Emili Mayayo Artal, Professor titular

Antoni Raventós Estellé, Professor associat mèdic.
Salomé Martínez Gonzàlez, Professora associada mèdica.
Maria Lluïsa Diaz Fernández, Professora associada mèdica.

Les classes teòriques d’Anatomia Patològica i Anatomia Patològica Oncològica es realitzen a Reus i les de Diagnòstic Citològic a la Unitat Docent de l’Hospital Joan XXIII.

Places MIR

El Servei d’Anatomia Patològica està acreditat per a la docència MIR des de l’any 1999 i, en aquests moments, compta amb 4 residents en formació.

Número de places MIR acreditades anuals: 1. 

Recerca

Les línies de recerca més importants són:

- Patologia infecciosa
- Càncer de mama
- Toxicitat per metalls pesants
- Lipodistròfia i HIV
- Alcohol i fetge
- Anàlisi genètica de tumors urotelials 

Formació continuada

En el Servei, a part de les aportacions a sessions de fora de l’Hospital - fonamentalment de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears - es realitzen sessions amb:

- Dermatologia
- Hematologia
- Medicina Interna
- Medicina Intensiva
- Nefrologia
- Neurocirurgia

A més a més, dins del Servei es fan sessions diàries de casos interessants, temes monogràfics o bibliografia. 

Enllaços

Sociedad Española de Anatomía Patológica
http://www.seap.es/

USCAP
http://www.uscap.org/

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
http://www.academia.cat/

European Society of Pathology
http://esp-pathology.org/

England Pathological Society
http://www.pathsoc.org/

Societies of (Anatomic and Clinical) Pathology
http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-k/cli-path/a-super/super-kawai.html

International Academy of Pathology
http://www.iaphomepage.org/
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat