Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Digestiu

Digestiu

Presentació

El Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori. La seva dedicació és assistencial,  docent i d’investigació.

El Servei de Digestiu té una plantilla de vuit metges especialistes en l’Aparell Digestiu, disposa d'una Infermeria de planta, de consultes externes i d'endoscòpia digestiva,  i suport administratiu.

Participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona en classes teòriques i pràctiques.

El Servei de Digestiu està acreditat per la docència especialitzada (MIR) des de l’octubre de 2009 i té formació de Metges Residents d’Aparell Digestiu (una plaça per any).

 

Equip

Cap de Secció

Facultatiu Especialista

Resident/a

Tutot docent

Supervisora infermeria

Cartera de Serveis

Consultes Externes

A les Consultes Externes es visita, en règim ambulatori, a pacients amb afeccions de l’aparell digestiu amb càrrec a la Seguritat Social, que poden ser admesos des de qualsevol centre d’assistència primària, centre hospitalari o consulta privada.

S’atén a tot tipus de pacients amb malalties gastroenterològiques i hepatològiques. Existeixen consultes monogràfiques per un millor diagnòstic, tractament i seguiment de les següents malalties:

• Consulta monogràfica sobre Malaltia Inflamatòria Intestinal.
• Consulta monogràfica sobre Hepatopatia crònica pel virus d’hepatitis C. 

Ubicació: Edifici A, 1ª planta, porta 1, 8 i 9.

Unitat d'Endoscòpia Digestiva

A la Unitat d’Endoscòpia Digestiva es realitzen les exploracions endoscòpiques, diagnòstiques i terapèutiques més comunes. 

Tècniques diagnòstiques:
• Gastroscòpies
• Colonoscòpies
• Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica
• Ecoendoscopia Digestiva 

Ubicació: Edifici B 1ª planta.

Per disposar d’una informació més detallada de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques, dirigir-se a l’apartat d’Informació al pacient.

Sala hospitalització

La Sala d’hospitalització disposa d’una Unitat de ingrés de pacients amb hemorràgia digestiva aguda, i d’hospitalització de pacients amb malalties de l’aparell digestiu i del fetge.

Ubicació: Edifici B, 3ª planta.

Hospital de dia

A l’Hospital de Dia s’atén i es tracta, en règim ambulatori, diverses patologies de l’aparell digestiu i del fetge.

• Programa de paracentesis evacuadora.
• Teràpia educacional de tractament de la hepatitis C.
• Consulta infermeria de tractament de la hepatitis C.
• Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal amb agents biològics. 

Ubicació: Edifici B, 3ª planta

Urgències

Ubicació: Edifici C, planta baixa. 

Activitat

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau 

La Secció d’Aparell Digestiu ha colaborat activament en el programa docent de pregrau i postgrau de la facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) des de fa més de 19 anys.

Dos dels seus membres,  el Dr.Papo i el Dr.Quer, han estat Professors Associats del Departament de Medicina y Cirurgía impartint classes teòriques de l’asignatura de Malalties de l’Aparell Digestiu en el 4rt curs de a licenciatura.

La Secció,  en la seva totalitat, col.labora impartint docència pràctica als estudiants de 4rt curs i rotatori ( 6é curs ), a planta d’hospitalització i al gabinet d’endoscòpies.

Docència de postgrau 

La Secció d’Aparell Digestiu realitza diverses sessions clíniques lligades al seu programa docent. La majoria de les sessions estàn obertes al reste de serveis de l’hospital i a especialistes d‘hospitals del nostre voltant que hi assisteixen habitualment.

També participa activament en el programa de sessions d’altres serveis, així com en el Curs Anual d’Urgències que s’imparteix a les noves promocions de residents.

Des de l’any 2012, la Secció de Digestiu organitza anualmente un Curs de Formació en Digestiu oficialment acreditat amb 20 hores lectives.

També col.labora en activitats docents amb altres hospitals, societats científiques i altres entitats de Catalunya i la resta de l’estat.

Docència MIR 

El Servei de Digestiu està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Consum per le formació de Metges Especialistes en Aparell Digestiu (MIR-Metges Interns Residents) des de l’ Octubre de 2009.

Número de places MIR acreditades: 1 per any.

A més, la Secció de Digestiu participa en la docència MIR d’altres especialitats com  Medicina Interna, Cirurgia General i Medicina de Familia.

Activitat Investigadora-Recerca 

La Secció de Digestiu participa en diferents assaigs clínics i estudis multicèntrics, promoguts per societats científiques, altres hospitals i la industria farmacéutica. A més a més, existeixen línees d’investigació pròpies sobre malatia inflamatòria intestinal, hepatitis C, hepatitis B, hepatopatía per sobrecàrrega fèrrica i anèmia ferropènica.

Enllaços

Asociación Española de Gastroenterología: 
www.aegastro.es

Sociedad Española de Patología Digestiva:
www.sepd.es

Societat Catalana de Digestiu: 
www.academia.cat/societats/digest

Associació Americana de Gastroenterologia:
www.gastro.org

Societat Europea de Gastroenterologia:
www.uegf.org

GETECCU:
www.geteccu.org

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva:
www.aeed.org

Societat Europea de Endoscòpia Digestiva:
www.asge.com

Associación Española para el Estudio del Hígado:
www.aeeh.org/

Associació Americana de Hepatologia:
http://www.aasld.org/Pages/Default.aspx Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat