Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Urgències

Urgències

Presentació

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que una urgència és l’aparició casual, en qualsevol lloc o activitat, d’un problema d’origen divers i gravetat variable que generi consciència de la necessitat immediata d’atenció per part del subjecte que ho pateix o de la seva família.

D’altra banda, una emergència és aquella situació urgent que posa en perill immediat la vida d’un pacient o la funció d’un òrgan.

La Missió del Servei és atendre aquestes urgències i emergències en un temps adequat i amb els recursos humans i tècnics que disposem.

L’atenció és permanent les 24 hores del dia 365 dies l’any.

Urgències té una superfície d’uns 1.800 metres quadrats, situats en la façana posterior de l’hospital, repartits en varies zones:

-Una àrea (Porta B) que consta de 8 consultes, una sala de guixos i una zona de seients per a tractaments curts, que serveixen per atendre pacients adults amb patologia mèdica, quirúrgica o traumàtica de baixa complexitat.

-Una àrea per atendre pacients adults amb malaties més greus que consta de 24 boxos i un box de crítics.

-Una zona de preingrés.

-Una àrea de pediatria que consta de 7 boxos, box de crítics i 6 llits d’observació, amb una sala d’espera separada.

-Una àrea per atendre urgències de ginecologia i obstetrícia a la primera planta.

Urgències contempla un espai de triatge per on tots els pacients passaran, després de donar les seves dades administratives a la secretaria, per ser classificats segons el nivell d’urgència, i se’ls assignarà una zona de visita. A banda, també hi ha un accés específic per a les ambulàncies.

Equip

 • Coordinador/a

  • M. Carme Boqué Oliva
 • Facultatiu Especialista

  • Nuria Alba Molina
  • Ana Baguer Bascuas
  • Marta Berned Sabater
  • Anna Falcó Callau
  • Immaculada Fonoll Tassier
  • Jesús Galvez Mora
  • Ruth Gaya Tur
  • Mònica March Domingo
  • Mª Luisa Mateo Gallego
  • Albert Moreno Destruels
  • Domingo Ribas Segui
  • Anas Sheikh al Ard Khanji
 • Supervisor/a Infermeria

  • Silvia Uruen Pueyo

Cartera de Serveis

Àmbits
 • Urgències generals, pediatria i traumatologia
 • Urgències de ginecologia

Serveis

Urgències medicoquirúrgiques d’adults

El Servei d'urgències medicoquirúrgiques d'adults disposa de dues zones:

 • Zona d’entrada amb 3 boxos d’assistència
 • Zona interior amb 1 box de crítics i 26 boxos d’assistència i observació

El Servei d’urgències té facultatius propis permanentment de guàrdia per assistir de forma immediata qualsevol patologia que es presenti. També compta amb el recolzament dels facultatius de les especialitats distribuïts per les plantes d’hospitalització o de guàrdia localitzada que acudeixen a l’hospital segons se’ls requereixi.

 • Especialitats assistencials que donen suport a urgències, presents a l'hospital: Cirurgia general, Cardiologia, Medicina intensiva, Anestèsia i Hematologia.
   
 • Especialitats localitzades que acudeixen segons requeriments: Medicina Interna, Neurologia, Nefrologia, Cirurgia vascular, Cirurgia maxil.lofacial, Neurocirurgia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Digestiu i Psiquiatria.
   
 • Especialitats centrals que també donen suport a urgències: Radiologia i Anàlisis

Urgències de pediatria per nens fins 14 anys

El Servei d'Urgències de pediatria està destinat a nens de fins a 14 anys inclosos.

Disposa dels següents serveis:

 • 5 consultes,
 • 4 boxos d’assistència i
 • 2 llits d’observació

Compta amb dos pediatres de guàrdia per atendre la patologia pediàtrica urgent i ingressada, així com un Cirurgià pediàtric localitzat per la patologia quirúrgica.
 

Urgències de traumatologia

El Servei d'Urgències de traumatologia compta amb:

 • 4 boxos d’assistència

El Servei d’urgències compta amb traumatòleg de guàrdia per atendre la patologia de la seva

Urgències toco-ginecològiques

El Servei d'urgències toco-ginecològiques disposa de:

 • dues sales d’exploració

L’Hospital conta amb dos ginecòlegs de guàrdia per atendre la patologia de la seva especialitat. 

Informació al Ciutadà

 • Funcionament del servei d’urgències

  Després de donar les dades administratives a l’entrada es farà un triatge, que vol dir que un metge o infermera, valorarà la gravetat de la cada pacient i establirà l’ordre en que ha de ser visitat.

  L’objectiu d’aquesta tria és que els pacients potencialment més greus siguin visitats abans i no hagin d’esperar.

  Els nivells de triatge són 5, el 1 correspon a la gravetat extrema i el 5 a la patologia banal. 

Activitat

 • Resum d'activitat

  El Servei d’Urgències atén al voltant de 80.000 urgències/any, nombre que s’ha mantingut estable en els últims dos anys. D’aquests pacients, menys d'un 12% es mantenen ingressats al centre.

  Del total dels pacients visitats, 22% són nens menors de 14 anys, 19% són de traumatologia i 9% són urgències de tocoginecologia. El 50% restant són pacients adults amb patologies medicoquirúrgiques.

Universitat i Coneixement

 • Docència de postgrau

  El Servei d’urgències està molt implicat en la docència, sobretot en la de post-grau ja que tots els especialistes en formació de l’hospital fan guàrdies en el Servei durant gran part de la seva residència.

  El Servei compta amb quatre instructors de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) que participen activament en la formació en RCP tant intra com extrahospitalària. 

Enllaços

Societat Catalana de Medicina d’Urgència:
http://www.scmu.org 

Sociedad Española de Urgencias:
http://www.semes.org 

Consell Català de Ressuscitació:
http://www.ccr.cat

Sistema d’Emergències Mèdiques:
http://www.sem.es
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat