Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Clínica del dolor

Clínica del dolor

Presentació

El dolor com a experiència subjectiva i pròpia de cada persona és molt difícil de definir. La Societat Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP) l’ha definit de la manera següent: “experiència sensorial i emocional desagradable, associada o no a una lesió tissular, o que es descriu com les manifestacions pròpies d’aquesta lesió”.
El dolor que es cronifica perd el sentit protector i es converteix en malaltia. El dolor crònic constitueix una experiència que condueix al patiment i en el què s'ha de valorar, a més dels factors físics, els factors emocionals i socials.

El dolor pot classificar-se de diferents maneres:

Segons el mecanisme d’origen
:
-dolor nociceptiu provocat per l’estimulació́ dels nociceptors.
 -dolor neuropàtic provocat per una lesió o una malaltia del sistema
somatosensorial.
-dolor mixt.

Segons la durada:
-dolor agut. 
-dolor crònic si dura més de tres mesos.

Segons l’etiologia: depenent de la patologia que el genera. 
 
QUAN A DOLOR CRÒNIC L’ORIGEN I MECANISME SÓN:
-El 70% és osteomuscular (de caire nociceptiu).
-El 10-20% és neurològic o neuropàtic.
-El 8% és oncològic  (neuropàtic, nociceptiu o mixt).
-La resta és degut a altres causes, com el dolor visceral o el d’origen desconegut.

El dolor és un problema de salut pública important perquè afecta a un gran nombre de persones i genera gran demanda assistencial, tant en Atenció Primària com en Atenció Especialitzada Hospitalària.

La derivació́ a una unitat de dolor s’ha de produir segons criteris pactats i protocol·litzats entre les unitats de dolor i l’atenció́ primària, en casos d'intensitat del dolor elevada, dificultats en el tractament, o en el cas de presentar criteris de realització́ de tècniques intervencionistes per tractar el dolor. L’accés ràpid a les unitats de dolor s’hauria de considerar en aquells pacients que presenten dolor intens d’aparició recent, amb important afectació́ de la qualitat de vida o interferència en l’activitat laboral o habitual, i amb indicació́ de tècniques o tractaments més específics.

La Unitat del Dolor de l’Hospital Universitari Joan XXIII està vinculada al Servei d’Anestesiologia i Reanimació des de l’any 1981. Desenvolupa la seva activitat en Consultes Externes, en l’Hospital de Dia, en l’Àrea Quirúrgica, en les Sales de Radiologia i en les Sales d’Hospitalització.

Les Unitats del Dolor dels hospitals de referència són interdisciplinàries i compten amb el recolzament de les altres especialitats de l’Hospital, de les quals els metges actuen de consultors. Els objectius de la Unitat són, no només assistencials, sino també docents i d’investigació.

Equip humà

 

Cartera de Serveis

Serveis:

Tipus de dolor crònic abordats a la unitat

-Cefàlees, cefalees cervicogeniques  i neuràlgies facials.

-Dolor neuropàtic de qualsevol etiologia

-Dolor espinal de qualsevol origen (cervical, toràcic, lumbar i sacre)

-Dolor miofascial, dolor que apareix als músculs i a les estructures que les envolten després d’un traumatisme, sobrecàrrega o per tensió psicològica.

-Dolor secundari a malalties importants com és el dolor oncològic produït per un procés cancerígen, neuropatia diabètica, artrosi o a algun tipus d’infeccions cròniques.

-Dolor musculoesquelètic.

-Dolor pèlvic crònic.

-Sd de dolor regional complexe.

Tractaments i procediments

-Maneig farmacològic i tractaments sistèmics de pacients amb dolor crònic.

-Estimulació́ elèctrica  transcutània (TENS).

-Iontoforesi.

-Tècniques Intervencionistes pel tractament de Dolor Crònic.

-Bloquejos / infiltracions articulars, musculars, tendons, interfascials, de nervis perifèrics i de sistema nerviós autònom amb control ecogràfic o fluoroscopi diagnòstics i/o terapèutics. 

-Bloquejos/infiltracions espinals cervicals, lumbars toràcics o sacres amb control ecogràfic o fluoroscopi diagnòstics i/o terapèutics.

-Tècniques de radiofreqüència tèrmica i neuromoduladora.

-Tècniques de tractament psicològic, individual i en grups.

Àmbits:

-Clínica del dolor.
-Consultes externes.
-Interconsultes hospitalàries.
-Hospital de dia on es realitzen tractaments farmacològics i altres tractaments.
-Sala d'Infiltracions/bloquejos a l'Hospital de dia on es realitzen tècniques intervencionistes amb control ecogràfic.  
-Sala DIVAS on es realitzen tècniques intervencionistes amb control fluoroscòpic. 

Organització de l'activitat

-10 consultes setmanals on s’atenen uns 150 malalts a la setmana.
-4 sessions de tècniques intervencionistes amb control ecogràfic: 40 pacients setmanals.
-2 sessions de tècniques intervencionistes amb control fluoroscòpic:  15-20 pacients setmanals.
- 2 sessions de Teràpia Grupal.

Ubicació Clínica del dolor: Edifici B, 3ª planta.

Activitat

Resum d´activitat

L’equip de clínica del dolor realitza unes 700 primeres visites anuals i al voltant de 2.000 visites successives.
Realitza al voltant de 700 tècniques intervencionistes anuals, 2.500 tractaments d’hospital de dia i 300 tractaments grupals per l’equip de psicologia.

Universitat i Coneixement

Formació de MIR

Es realitza un període de rotació dels MIR d’Anestesiologia, especialitat que disposa d'un número de places MIR acreditades de 3 anuals.

Premis

-Premi “Fundación Grunenthal 2007”, atorgat per la Càtedra del Dolor de la Universitat de Salamanca al treball publicat en el European Journal of Pain 2007; 11: 463-8. “ Effect of hypnotic suggestion on fibromyalgic pain: Comparison between hypnosis and relaxation”.

-Premi “Investigació en Fibromialgia y Ciència 2007” atorgat per la Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica al treball: “Rendimiento cognitivo y percepción de problemas de salud en pacientes con dolor crónico: con fibromialgia versus sin fibromialgia”.

-Premi “Caixa Sabadell 2008” atorgat per la Fundació de la Obra Social de Caixa sabadell al programa d’atenció a la salut: “Programa de millora del rendiment cognitiu dels malalts amb dolor crònic”.

-Premi de la “Societat CatalanoBalear de Psicologia 2011”, atorgat per la Secció de Psicologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut al treball: Efectes additius de la hipnosi en el tractament cognitiu-conductual  de la fibromiàlgia: resultats d’un seguiment a sis mesos”.

-Accèsit al premis d’Investigació Bio-Mèdica 2012, atorgat per la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, al treball: “Problemes de memòria en fibromiàlgia i dolor crònic: relació  amb la memòria episòdica, l’atenció sostinguda i la depressió”.

Formació continuada

- Participació en els cursos de formació continuada de l’Hospital Joan XXIII.

- Participació en els cursos de formació continuada dels Centres d'Atenció Primària.

- Classes en els Cursos de Formació Continuada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

- Classes Societat Catalana d'Anestesiologia i Reanimació.

Enllaços

Sociedad Española del Dolor:

www.sedolor.es

International Association for the Study of Pain (IASP):

http://www.iasp-pain.org

European Federation of IASP Chapters:

http://www.efic.org

The Pain Society (ANGLATERRA):

http://www.painsociety.org

Societat Catalana d´Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor:

http://www.academia.cat/societats/dolor/

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 

El pacient sol·licitarà la consulta a la Clínica del Dolor amb una petició del metge de família o de l'especialista corresponent i acompanyada d'un informe.

És important que acudeixi a la primera visita amb els informes i proves complementàries (radiografies, TAC, Ressonància Magnètica) que estiguin relacionades amb la malaltia que causa el seu dolor.

També és important que porti la llista de tota la medicació que pren, tant la que pren per al dolor, com per al tractament d'altres malalties (hipertensió arterial, malalties del cor, diabetis, etcètera).
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat