Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Endocrinologia i Nutrició

Endocrinologia i Nutrició

Presentació

La Secció d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties endocrí-metabòliques.

La dedicació de la secció inclou tres vessants: activitat assistencial, activitat docent i activitat investigadora.

La secció d'Endocrinologia té una plantilla específica de sis metges especialistes a dedicació completa, dos infermeres educadores en diabetis i una dietista, una infermera en la unitat de peu diabètic i un altre a consultes Externes, a mes de una infermera i auxiliar a  l’Hospital de dia per la realització de proves funcionals endocrines. Participa activament en la docència d’estudiants de pregrau i postgrau d’estudiants de la URV (Ciències de la salut i màster) realitzant classes teòriques i pràctiques i en la formació de metges interns residents de l'Hospital Joan XXIII tant de la pròpia com d’altres especialitats.


Equip

Cartera de Serveis

1-Àmbits

Consultes Externes

En les consultes externes es visita en règim ambulatori a pacients que poden ser remesos des de qualsevol centre de assistència primària, el propi hospital i d’altres centres hospitalaris

Les principals patologies endocrinològiques ateses són:

• Diabetes Mellitus tipus 1 i 2.
• Malalties tiroïdals.
• Malalties de la glàndula hipofisària.
• Malalties de les glàndules suprarrenals.
• Malalties de les glàndules gonadals.
• Obesitat.
• Alteracions Nutricionals.

Ubicació: Edifici D, quarta planta, portes 4, 5, 12, 13

Suport Nutricional Hospitalari

Es tracta d’un servei central. El suport nutricional consisteix en establir la indicació, la via d’accés, el preparat comercial adient, la pauta d’administració, i fer el seguiment clínic i analític, les modificacions escaients i la retirada de la nutrició enteral/parenteral sempre consensuat amb l’equip mèdic del pacient.

 

Hospitalització

Es disposa de llits d’hospitalització per a pacients amb diagnòstic de diabetis o descompensacions agudes de diabetis (cetoacidosis diabètica, coma hiperosmolar) o per a estudi-diagnóstic de malalties endocrinològiques complexes.

Ubicació: Edifici B, cinquena planta

Hospital de Dia

Unitat de proves Funcionals Endocrinològiques

- Realització de proves dinàmiques per avaluar l’adequada estimulació o supressió de la secreció hormonal: administració de TSH-recombinant, test d'ACTH, test de dejuni, test d'hipoglucèmia insulínica, test del exercici y test de deshidratació.

Unitat de peu Diabètic

- Teràpia amb infusors d’insulina subcutània: Educació, instauració i seguiment

- Monitorització continua de la glucosa: Educació, instauració i seguiment

- Educació diabetològica grupal

- Educació, revisió i tractament de pacients adults i pediàtrics amb descompensacions diabètiques

- Educació, revisió i tractament de pacients adults i pediàtrics amb debut recent de diabetis.

- Educació, revisió i tractament de pacients amb calculadores de bolus d’insulina.

- Administració de bolus de corticoides en l’orbitopatia distiroïdal.

- Avaluació de la rigidesa arterial – ona del pols

 

Ubicació Edifici D. Cinquana planta

 

2-Serveis

Consultes Monogràfiques

Existeixen també consultes monogràfiques per un millor diagnòstic, tractament i seguiment de les següents malalties:

 

Activitat

Resum d'activitat

La secció d'Endocrinologia i Nutrició atén entre 20 i 30 pacients ingressats a l’any i realitza més de 1.000 interconsultes hospitalàries, entre les quals al voltant de 60 són d’urgències. En relació a l’activitat ambulatòria es distribueix en consulta externa on es visiten al voltant de 11000 pacients/any i hospital de dia on l’últim any es van realitzar més de 1000 visites. També és responsable de la supervisió de les proves funcionals que es realitzen en aquesta unitat.

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

Els metges de la secció participen activament en la docència com a professors impartint classes teòriques als estudiants de Medicina de cinquè curs en l’assignatura d’Endocrinologia i Nutrició i pràctiques als estudiants de cinquè i sisè curs.  La dietista de la Secció d’Endocrí també participa en la docència teòrica i pràctica d’estudiants del grau de Nutrició i Dietètica.

Docència de postgrau

L'equip de la secció d'Endocrí participa en la docència de postgrau amb el Màster de Nutrició Clínica i en la formació de Metges residents i en llicenciats en farmàcia.

 

Places MIR

 

Número de places MIR acreditades anuals: 1

 

Activitats

Cursos i sessions més recents impartits en l'Hospital

- Curs anual d’actualització en endocrinologia i nutrició.

- Curs anual de abordatge multidisciplinar del diagnòstic i tractament de la patologia tiroïdal i altres malalties endocrines.

-“Actualització en el tractament de la diabetis mellitus tipus 2”. Març-2016

- “Urgències endocrinològiques”. Curs Formació residents. Juny-2016

-“Actualització de les dietes de baix contingut bactèria per a pacients hematològics ha estat admesa”. Maig-2016.

-“Pauta d'insulinització subcutània hospitalària”. Octubre-2015

 

Recerca

Els metges de la secció d’endocrinologia i nutrició estan integrats en el grup de recerca Diabetis mellitus i malalties metabòliques relacionades del IISPV DIAMET - Grupo de Investigación en Diabetes y Alteraciones Metabólicas Asociadas - Nutrition and Metabolism - Research groups - IISPV que llideren el Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernandez-Veledo i forman part del Ciberdem http://www.ciberdem.org/. Les línies principals de recerca de la secció d'Endocrinologia i Nutrició són:

 

 

Publicacions més recents en les que han participat alguns del membres de la secció:

 

Col·laboració amb societats científiques

 

Dra. Inmaculada Simón: membre del grup de Tecnologias aplicadas en la diabetes de la Sociedad Española de Diabetes.

Dra. Silvia Näf: membre del grup P/Ca de la SEEN

Dra. Ana Megia: membre del grup Español de diabetes y embarazo (GEDE).

 

Enllaços

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició:

www.academia.cat/societats/endocri/index.htm.

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición:

www.seenweb.org.

Associació Catalana de Diabetis:

www.acdiabetis.org.

Sociedad Española de Diabetis:
www.sediabetes.org.

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad:
www.seedo.es.

Sociedad Española de Nutrición:
www.sennutricion.org.

Sociedad Española de Nutrición Bàsica y Aplicada:
www.senba.es.

Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral:
www.senpe.com.
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat