Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Farmàcia

Farmàcia

Presentació

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és un servei central clínic que dóna suport a l’activitat assistencial de la resta de serveis clínics de l’hospital.

L’objectiu principal del Servei és proporcionar assistència farmacèutica de qualitat per garantir l’accés dels pacients, tant ingressats com en règim ambulatori, als medicaments i assegurar-ne l’ús efectiu, segur i eficient amb la finalitat d’aconseguir bons resultats en salut.

El Servei de Farmàcia participa activament en els processos de millora de la qualitat de l’Hospital que està acreditat, pel model EFQM, en l’ús de medicaments.

El Servei té una dotació de personal de quatre farmacèutiques, dues infermeres, cinc auxiliars-tècnics de farmàcia i dues administratives.

Està acreditat per a la docència i formació de farmacèutics residents de l’especialitat de Farmàcia Hospitalària i la formació pregrau de la llicenciatura de Farmàcia.

 

Equip

Cartera de Serveis

Serveis  

Gestió clínica

Dispensació de medicaments

Elaboració de medicaments

Activitat clínica

Atenció farmacèutica a pacients ambulatoris

Gestió farmacoeconòmica

Activitat

Resum de l'activitat

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

Places FIR

Pla de formació de residents

L’objectiu final del programa formatiu és proporcionar als farmacèutics interns residents els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar de manera eficient les seves competències professionals en la proximitat del pacient en col·laboració amb la resta de l’equip assistencial.

El programa docent establert al Servei de Farmàcia planteja un sistema d’adquisició progressiva de responsabilitats dels farmacèutics interns residents durant la seva etapa formativa. S’estructura en tres blocs:

1.    Rotacions per les diferents àrees de formació al Servei de Farmàcia.
2.    Rotacions per diferents serveis mèdics i/o quirúrgics de l’Hospital.
3.    Activitats permanents (docència i investigació).

Com a complement a les seves rotacions per les diferents àrees d’especialització s’ha implantat un sistema de B-learning combinant la plataforma moodle i seminaris presencials per fomentar la discussió dels casos clínics proposats entre els residents i el tutor.

Resident de primer any:

Rotació per àrees bàsiques (4 mesos)


1a. rotació per àrees de formació especialitzada (8 mesos) 


Resident de segon any:

2a. rotació per àrees de formació especialitzada (12 mesos) 

Resident de tercer any:

3a. rotació per àrees de formació especialitzada (12 mesos) 


Resident de quart any:

Durant tot el període formatiu, el resident participarà de manera activa en les activitats permanents del servei:

Enllaços

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH):
www.sefh.es/

Societat Catalana de Farmàcia Clínica:
www.scfarmclin.org/

Farmàcia Institut Català de la Salut
www.gencat.cat/ics/professionals/farmacia.htm

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS):
www.aemps.gob.es/
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat