Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Ginecologia i Obstetrícia

Ginecologia i Obstetrícia

Presentació

OBJECTIU:

Proporcionar atenció sanitària integral a la població, incloent tot l’espectre d’activitats assistencials pròpies de l’especialitat en un hospital universitari de tercer nivell.
Prestar una atenció sanitària al més alt nivell assistencial, com a centre de referència de la província .
Servei docent i investigador integrat als estudis de salut pregrau i postgrau de
Medicina i infermeria de la Universitat Rovira i Vigili.

- Ginecologia
- Medicina Matern fetal
- Atenció al part

LINIES D´ACTIVITAT

Ginecologia
- Ginecologia bàsica i general
- Patologia de mama. Cirurgia Oncoplàstica i reconstructora
- Patologia cervical
- Sòl pelvià
- Esterilitat. Diagnòstic . Inseminacions.
- Programa de C.M.A
- Cirurgia de curta estada.
- Cirurgia oncològica ginecològica no mamaria
- Cirurgia histeroscòpica i laparoscòpica.

Medicina matern fetal
- Patologia materna i obstètrica
- Patologia fetal
- Diagnòstic prenatal invasiu. Biòpsia còrion. Amniocentesi.
- Diagnòstic i teràpia fetal

Atenció al part
- Informació al ciutadà en l’atenció al part normal
- Atenció a l embaràs i part normal
- Atenció al part de risc
- Atenció al part natural

Equip

Cartera de Serveis

Ginecologia

Ginecologia general
- Ecografia ginecològica
- Histeroscòpia y laparoscòpia diagnostica i terapèutica
- Cirurgia sense ingrés
- Unitat de curta estància

Sol pelvià
- Cirurgia vaginal
- Tècniques de malles
- Tècniques conservadores

Esterilitat
- Diagnòstic
- Inducció de l’ovulació
- Inseminacions
- Andrologia (Conjuntament amb Servei de Urologia)

Ginecologia Oncològica
- Diagnòstic
- Tractament quirúrgic
- Tractaments complementaris (conjuntament amb Oncologia Sant Joan Reus)
- Gangli sentinella (conjuntament amb Medicina Nuclear)

Patologia cervical
- Prevenció del càncer ginecològic.
- Colposcòpia i biòpsies dirigides.
- Conitzacions amb nanses

Unitat de patologia mamaria
- Diagnòstic i tractament de patologia benigne
- Diagnòstic i tractament càncer de mama (conjuntament amb Radiologia i Anatomia Patològica)
- Tècnica del gangli sentinella (conjuntament amb Medicina Nuclear)
- Unitat de cirurgia reparadora de la mama (conjuntament amb Cirurgia Plàstica)

Comitès multidisciplinaris
- Comitè d’oncologia ginecològica
- Comitè d oncologia de mama

Obstetrícia

Patologia Materna Fetal
- Obstetrícia general
- Patologia del primer trimestre
- Patologia medica materna
- Diabetis i gestació.
- Unitat de risc de part preterme
- Unitat de risc tromboembòlic
- Retràs de creixement i insuficiència uterplacentaria
- Gestacions múltiples

Medicina i patologia fetal
- Diagnòstic prenatal ecogràfic
- Diagnòstic prenatal mitjançant tècniques invasives( biòpsies de còrion i amniocentesis
- Patologia mal formativa
- Cardiologia fetal
- Neurosonografia
- Gestacions múltiples
- Creixement fetal
- Hematologia fetal

Cirurgia fetal
- Funiculocentesi
- Drenatges toràcics
- Vesicocentesis

Comitès multidisciplinaris
- Comitè de defectes congènits
- Comitè de cardiopaties
- Comitè de perinatologia
- Comitè de patologia materna greu

Universitat i Coneixement

Docència de pregrau

-  Ensenyament  pregrau a la Facultat d Medicina de la Universitat Rovira i Virgili
Assignatura troncal: Ginecologia i Obstetrícia

Docència de postgrau

Ensenyament postgrau de l'especialitat medicoquirúrgica de ginecologia i obstetrícia.

- Sessions clíniques
- Sessions bibliogràfiques
- Cursos de formació continuada
- Formació teòrica
- Assistència a comitès multidisciplinaris d'obstetrícia i ginecologia.
- Col · laboració amb la unitat docent del pregrau de medicina de la URV.

Ensenyament postgrau de l'especialitat Ginecobstètrica d'infermeria (Matrona)

- Sessions clíniques.
- Sessions bibliogràfiques.
- Sessions quirúrgiques.
- Cursos de formació continuada.
- Formació teòrica

Places MIR

Número de places MIR acreditades a l'any: 2.

Places LLIR

Número de places LLIR acreditades a l'any: 4.

Cursos i Jornades

- Curs d´ extensió universitària. Curs a la universitat d estiu de La URV

- Jornades bianuals d’obstetrícia

2011     Jornades de tocúrgia
2013    Tractament del part prematur

- Jornades anuals de patologia ginecològica infecciosa. Malalties de transmissió sexual.

- Jornades informatives mensuals als usuaris de l’atenció al part al hospital Joan XXIII.

Activitats

Enllaços

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia:
www.sego.es

L’Acadèmia de Professionals de la Salut:
www.academia.cat

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:
www.gencat.net/salut/

Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia:
www.aepcc.org

Sociedad Española de Contracepción:
www.sec.es

Asociación Española para el Estudio de la Menopausia:
www.aeem.es
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat