Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Hospitalització a domicili

Hospitalització a domicili

Presentació

L'hospitalització a domicili és un model assistencial que proporciona cures i atencions de nivell hospitalari al domicili dels pacients amb l’objectiu d’evitar o escurçar l’estada en l'hospital. Aquesta reducció en el temps d’hospitalització permet optimitzar els recursos hospitalaris, però sobretot representa un avantatge per als pacients, que poden gaudir de les comoditats del seu domicili sense renunciar, per això, a una atenció mèdica especialitzada.

En el nostre centre la Unitat d'Hospitalització a Domicili va començar la seva activitat el 1999 per prestar atencions d’infermeria a pacients post-operats de baixa complexitat. Amb la incorporació d’un cirurgià i un pneumòleg, el servei es va estendre a cures post-quirúrgiques de major complexitat i a pacients amb patologia respiratòria. L'any 2002 es va incorporar un internista, fet que va suposar ampliar la cartera de serveis a una àmplia varietat de processos mèdics.

En l’actualitat la plantilla mèdica la integren un cirurgià, un metge especialista en medicina interna i un metge especialista en medicina familiar i comunitària. També el nombre d’infermers ha experimentat un increment durant aquests anys a causa de la major complexitat dels processos i a l’ampliació del servei a àrees de la població que no depenen directament de l'Hospital Joan XXIII.

Equip

Cartera de serveis

Novetats

Activitats

Dr. J.A.Spuch

Dra. Lídia Florit

Dra. Isaura Grau

S’ha participat en l’elaboració de les Rutes Assistencials dels Malalts Crònics Complexes (MCC), amb l’elaboració d’un procediment de tractament alternatiu, tant d’ingrés hospitalari com amb Atenció Primària (Programa Pilot iniciat amb el CAP de Torreforta de Tarragona).

S’ha iniciat i s’han transferit pacients intervinguts de pròtesis de genoll, a domicili amb HaD, amb el servei de COT i amb col·laboració amb el servei de Rehabilitació. 

Publicacions 

Llibre Manejo de la exacerbación de la EPOC en Hospitalización a Domicilio. ISBN 978-84-7592-748-0 Dipòsit legal B-10926-2012.

Llibre Recomendaciones clínicas y procedimientos: Alta temprana tras cirugía urológica (pág 855-867 del Tomo II y pág 683-697 del Tomo I). ISBN 978-84-693-5969-3 Depòsit legal : SA-739-2010.

- Revista International Surgery: article original: “Home Treatment of Uncomplicated Acute Diverticulitis” (2012;97:203-209). 

Comunicacions a Congressos 

1. Home intravenosus antimicrobial treatment of Heath-Care-Associated Infeccion In Hospital At Home Units. Results From A Prospective Multicentric Registry In Spain. Comunicació oral A-049 of the 11th Congrés Of The European Federation Of Internal Medicine (Efim), XXXIII Nacional Congrés Of Catalan Society Of Internal Medicine (SEMI) Madrid, octubre 2012.

2. Primeros Datos del Registro GESTADE (Grupo Español de Seguimiento de Tratamiento Antimicrobiano Domiciliario Endovenoso). Comunicació oral. 11 º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

3. 7 Años de post operatorio de cirugía de hernia incisional en régimen de Hospitalización a Domicilio. Comunicacions orals en la Taula rodona Quirúrgica, a l'Auditori August del 11è Congrés Nacional 'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

4. Antibioteràpia endovenosa en pacients amb patologia digestiva infecciosa. Tractament Domiciliari. Comunicacions orals de Pòsters defensats 2. Auditori Eutyches. 11 º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili -SEHAD. Tarragona, juny 2012. 

1. Observación de la Técnica Inhalatoria En Pacientes Con Brocopatía Crónica en la HAD. Pòster número 60 sobre Patologia Crònica. 11º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

2. Empiema Pleural por Streptococcus constellatus. Pòster número 29 sobre Infecció i Tractament antibiòtic.11 º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

3. 3 años de experiencia con Hospitalización a Domicilio Desde Un Servicio Quirurgico. Comunicacions orals de Pòsters defensats 1 en l'Auditori Eutyches del 11 º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

4. Tratamiento Antimicrobiano Domiciliario Endovenoso: Resultados Del Registro TADE. Póster en el 18º Congreso Nacional de Medicina Interna y 3º Congreso Ibérico de Medicina Interna Vilamoura (Portugal), mayo 2012.

5. Frotis vs Paaf. Pòster n º 30 sobre Infecció i Tractament antibiòtic del 11º Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD. Tarragona, juny 2012.

6. TADE: L'ANHEL DE TOT ÉSSER HUMÀ DE RESTAR AL SEU DOMICILI QUAN ESTÀ MALALT. XX CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES. SEVA, 25/04/2013-26/04/2013.

7. EXACERBACIÓ DE LA MPOC: D'URGÈNCIES A HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI. XX CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES. SEVA, 25/04/2013-26/04/2013. 

1. Dr.Spuch: Ponent del Fòrum Obert a l'Auditori August del 11è Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD, amb la comunicació "Necessitat i paper d’un cirurgià en les Unitats de HaD”.

2. Dr.Spuch: President de la Taula rodona: Quirúrgica i Comunicacions a la mateixa a l'Auditori August del 11è Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD, el 15 juny 2012.

3. Dr.Spuch: Moderador de la Sessió Especial: Les 6 Millors Comunicacions, a l'Auditori August del dia 14 juny 2012 de l'11è Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD.

4. Dra.Lídia Florit i Dra.Isaura Grau: Taula rodona: Cures Pal·liatives. Auditori Eutyches. 11è Congrés Nacional d'Hospitalització a Domicili - SEHAD, el 15 juny 2012. 

5. Dra.Isaura Grau: Docent en el curs ACTUALITZACIÓ DEL MPOC A URGÈNCIES (I07541 - 1ª edició) amb 1hora de docència. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 28/11/2012.

Memòria d'activitat de la unitat d'Hospitalització a domicili.

Universitat i Coneixement

Dr. J.A.Spuch 

Dr. J.A.Spuch, Dra. Lídia Florit i Dra. Isaura Grau

Dr. J.A.Spuch, Dra. Lídia Florit i Dra. Isaura Grau participen en la formació docent MIR dels residents de l’Hospital Universitari Joan XXIII. 

Participació en la Jornada d’Extensió Universitària sobre  Hospitalització Aguda a Domicili: Possibilitats i Límits. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic. 25 d’abril de 2013.

Enllaços

Grupo de trabajo de Hospitalización a Domicilio y Telemedicina de la Sociedad Española de Medicina Interna

Sociedad Española de Hospitalitzación a Domicilio (SEHAD)

Contacte

Horari assistencial
Personal mèdic
8:00 a 17:00 hores de dilluns a divendres
Personal d’infermeria
De 8:00 a 21:30 hores de dilluns a diumenge

Sol·licituds i consultes
Telèfon: 977 29 58 47 - 619 37 07 92
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat