Gencat
Logo Hospital            Logo Institut Català de la Salut
Inici Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Atenció Primària Camp de Tarragona Informació útil per als ciutadans Professionals Informació corporativa

Sou a:

Gerència  >  Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona  >  Serveis assistencials  >  Serveis i especialitats  >  Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Presentació

El servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) té dues tasques encomanades: la de tractar els traumatismes de l’aparell locomotor i la de corregir les deformitats congènites i adquirides d’aquest mateix aparell.

En els darrers anys, l’augment del trànsit de vehicles ha provocat que el nombre de fractures hagi augmentat molt considerablement. Tanmateix, l’augment de l’esperança de vida, ha provocat una allau de fractures dels ancians que precisen una atenció especialitzada molt precisa. La societat i el desenvolupament de les tècniques quirúrgiques ha provocat una demanda de cirurgia protèsica d’alta qualitat a la que els professionals hi hem de donar resposta.

A més de les tasques assistencials, el Servei és docent de postgrau –formació d’especialistes- des de la seva fundació. El tercer grau –tesis doctorals- s’ha realitzat també des de l’inici. Des de l’any 1997, es fa la formació de pregrau –estudiants de medicina-. La investigació i la participació en cursos i congressos nacionals i internacionals ha estat una tasca prevalent durant tots aquests anys.

El Servei té una antiguitat de més de quaranta anys. La Traumatologia s’ha atès ininterrompudament, amb un servei de guàrdia permanent. Les tasques estan distribuïdes en cinc unitats assistencials: cirurgia del raquis, cirurgia de la mà i del colze, cirurgia de les pròtesis articulars i ortopèdia infantil, cirurgia del genoll i del muscle i cirurgia del peu.

Equip

 

Cartera de Serveis

Àmbits

Unitat de Cirurgia d'Espatlla/Genoll

- Afeccions traumàtiques del genoll:
• Tractament ortopèdic i quirúrgic de fractures de l'epífisi distal del fèmur, de la ròtula i de l'epífisi proximal de la tíbia.
• Tractament artroscòpic de les lesions meniscals amb les diferents tècniques de meniscectomia parcial i total i de sutura de les lesions perifèriques.
• Reconstrucció de les lesions del lligament creuat anterior i del lligament creuat posterior amb tècniques semi-invasives assistides per artroscòpia i navegació quirúrgica.
• Aplicació de tècniques combinades en el tractament de les lesions lligamentoses complexes. (Osteotomies correctores i plàsties lligamentoses en un temps).

- Afeccions ortopèdiques del genoll:
• Tractament ortopèdic i quirúrgic de les afeccions de l’aparell extensor, amb aplicació de les diferents tècniques de realineació i osteotomies plano-obliqües.
• Tractament quirúrgic de les gonartrosis per desaxació en varus o valgus amb aplicació de les distintes tècniques d'osteotomia tibial o femoral, de sostracció o d’addició, assistides per navegació quirúrgica.
• Tractament artroscòpic de les diferents afeccions inflamatòries o pseudotumorals de la sinovial o del cartílag articular.
• Implantació de pròtesis total de genoll amb tècniques convencionals i assistides per navegador amb tècniques mínimament invasives.
• Implantació de pròtesis unicompartimentals amb tècniques mínimament invasives.

- En col•laboració amb el servei de Radiodiagnòstic, es realitzen estudis prospectius sobre la utilitat de la ressonància magnètica en el diagnòstic de les diferents afeccions del genoll.

- En col•laboració amb la càtedra d’anatomia humana de la URV, es fan estudis anatòmics amb aplicació a les tècniques quirúrgiques.

- S’organitza un curs anual teòric i pràctic de navegació aplicada a la pròtesi total de genoll. Aquest any es realitza a Berlín, Alemanya.

Unitat de Cirurgia del Raquis

• Atenció als traumatismes del raquis tòraco-lumbar i cervical (Fractures i Luxacions) amb o sense afectació medul•lar. Tractament integral del Lesionat medul•lar conjuntament amb el servei de Rehabilitació i l’Unitat de Cures Intensives.

• Tractament de problemes degeneratius del raquis:
a) Hèrnies discals amb tècniques a cel obert i percutànies: lumbars, cervicals i dorsals per via posterior i anterior.
b) Estenosi del canal raquidi lumbar. Cirurgia descompressiva i estabilitzadora . Laminectomies, Recalibratges, Foraminotomies i Foraminectomies. Artrodesis Anterior i Posterior. PLIF, TLIF, ALIF
c) Cirurgia de la miel•lopatia compressiva.
d) Cirurgia de l'espondilolistesi.
e) Cirurgia de les seqüeles traumàtiques (deformitats estructurades).
f) Cirurgia de les inestabilitats vertebrals. Artrodesis. Lligamentoplàsties

• Tècniques percutànies:
a) Discografies.
b) Biòpsies vertebrals pediculars i paravertebrals.
c) Vertebroplàsties.
d) Nucleoplàsties.

• Tractament de les deformitats raquídies:
a) Cirurgia de l’escoliosi, cifosi i deformitats adquirides i congènites del raquis.
b) Osteotomies raquídies.

• Tractament de les infeccions raquídies específiques i d’altres:
a) Espondilodiscitis sèptique.
b) Espondilodiscitis específiques.
c) Desbridament i drenatge d’abscessos.
d) Corporectomies i estabilitzacions anteriors.
e) Instrumentacions posteriors.

• Tractament dels tumors del raquis, d’acord amb la unitat de tumors ossis i en relació amb els centres de referència per aquestes patologies:
a) Biòpsies amb les diferents tècniques
b) Resseccions vertebrals
c) Cirurgia estabilitzadora

Unitat de Cirurgia del Maluc i Cirurgia Protèsica

- Patologia infantil del maluc:
En col•laboració amb el servei de Pediatria, es du a terme el diagnòstic i tractament. Les afeccions més freqüents són:
o Displàsia i luxació congènita del maluc.
o Artritis sèptica.
o Sinovitis transitòria.
o Malaltia de Perthes.
o Epifisiolisi femoral superior.
o Traumatismes obstètrics

En col•laboració amb el servei de Rehabilitació, es coordina el tractament de la patologia neuromuscular que afecta primordialment al maluc:
o Paràlisi espàstica (PCI).
o Poliomielitis anterior.
o Paràlisis braquial obstètrica.

- Patologia del maluc a l'adult:
• Necrosi asèptica del cap femoral. Es realitza el tractament quirúrgic corresponent a les diferents fases d'evolució: descompressió amb perforacions, osteotomia intertrocantèrea, artroplàstia de substitució.

• Artropatia degenerativa (artrosi), secundària a displàsia: diferents tipus d'osteotomies en funció del grau de deformitat femoral (intertrocantèrea) o pelviana (osteotomia de Chiari).

• Alteracions de l'eix mecànic: de l'extremitat inferior, combinant diferents tipus d'osteotomies femorals (subtrocantèrea, supracondílea).

• Patologia traumàtica: Tractament ortopèdic i quirúrgic de les fractures acetabulars (traccions, osteosíntesi) així com femorals, amb les diverses tècniques en funció de l'edat del pacient (osteosíntesi, fixació intramedul•lar, pròtesi parcial i total).

• Artrodiàstasi de maluc en seqüeles de patologia degenerativa de l’adolescent.

Unitat de cirurgia protèsica:
• Cirurgia primària:
o Pròtesi total del maluc adaptada a l’edat, estructura òssia i deformitat del maluc: (cimentada, no cimentada de diversos tipus: press-fit, porous-coated...).

o Pròtesi total de genoll seguint les mateixes directrius: cimentada, no cimentada, no constrenyides i amb estabilització posterior.

• Cirurgia de revisió:
o Recanvi de pròtesi total del maluc afluixades amb nous implants protètics adaptats a les pèrdues òssies degudes a l’afluixament, utilitzant vies d’abordatge ampliades i sovint empelt ossi autòleg o heteròleg.
o Recanvi de pròtesis parcials i totals de genoll: que sovint presenten greus deformitats per pèrdua òssia i inestabilitat lligamentosa, utilitzant implants protètics de tipus modular, amb la possibilitat d’utilitzar tiges intramedul•lars, falques protètiques i dissenys constrenyits.
o Recanvi dels afluixaments sèptics de pròtesis de maluc i genoll en un temps o en dos temps, amb o sense espaiadors temporals.

Unitat de Patologia de la Mà

- Cirurgia programada:
• Cirurgia malalties degeneratives:
o Fasciectomia a la malaltia de Dupuytren
o Rizartrosi: reseccions òssies, plàsties tendinoses, artrodesis i artroplàsties
o Resseccions òssies
o Artrodesis carp, M.C.P e IP.
o Pròtesis M.C.P. e I.P
o Pròtesis de canell (total)
o Denervacions.

• Cirurgia de l’articulació radio-cubital distal:
o Artroplàsties tipus Sauve-Kapandji, Darrach
o Lligametoplàsties
o Osteotomies allargament-escurçament del cúbit

• Cirurgia de la mà i el canell reumàtic.
• Cirurgia artroscópica del canell.
• Cirurgia de la malaltia de Kiemböck:
o Revascularització del semilunar
o Artrodesis parcials, osteoplàsties
o Osteotomies del radi i cúbit. Pròtesi del semilunar

• Cirurgia tumoral:
o Tumors parts toves
o Tumors òssis

• Cirurgia tendinosa:
o Tenosinovitis estenosants. Dits en molla
o Mà espàstica
o Tenolisis
o Empelts tendinosos
o Transferències tendinoses
o Reconstrucció de politges
o Correcció deformitats tipus Boutonniere i coll de cigne

• Cirurgia dels trastorns nerviosos:
o Síndromes d’atrapament: canal carpià, Guyon, radial.
o Transferències tendinoses en cas de paràlisis del n. radial, n. medià, n. cubital, o complexes.
o Neurolisis i neurorràfies microquirúgiques per seqüeles de lesions.

• Cirurgia Plàstica:
o Empelts
o Penjolls simples i vascularitzats.

• Cirurgia de la mà pediàtrica:
o Parts toves.
o Òssies
o Mixtes

• Cirurgia traumàtica diferida i de les seqüeles traumàtiques.
o Osteosíntesi
o Osteotomies correctores
o Capsulectomies per rigidesa MCF i IP

- Cirurgia urgent:

• Cirurgia òssia.
Tractament de les fractures dels óssos de la mà i canell mitjançant reduccions obertes i osteosíntesis estables o amb cirurgia percutània
• Cirurgia tendinosa.
• Reparació de lesions de tendons extensors
• Reparació de lesions de tendons flexors
• Microcirurgia de les lesions del nervi perifèric.
• Cirurgia Cutània.
• Reconstrucció microquirúrgica:
o Revascularitzacions.
o Reimplantaments digitals.

Unitat de Cirurgia del Peu

- Cirurgia programada amb ingrés:
• Cirurgia òssia del tars i turmell:
o Osteotomies.
o Reseccions òssies.
o Artròdesis totals o parcials.
o Empelts osteocondrals.

• Cirurgia protèsica:
o Cirurgia protèsica del turmell.
o Cirurgia protèsica d’altres (subastragalina...)

• Cirurgia de les deformitats congènites:
o Metatars adducte.
o Peu equinovar.
o Peu cavus.
o Astràgal vertical.
o Coalicions del tars.
o Escafoides accessori.
o “Hàl•lux valgus” juvenil.

• Deformitats neurològiques:
o Espàstics (PCI).
o Mielomeningocele.

• Cirurgia de seqüeles traumàtiques.

• Cirurgia del peu neurològic-metabòlic.

• Cirurgia plàstica:
o Empelts de pell.
o Penjolls simples de pell i cel•lular subcutani.

- Cirurgia programada sense ingrés:
• Cirurgia del turmell:

o Cirurgia artroscòpica.
o Perforacions.
o Mosaicplàsties.
o Sinoviectomies parcials.

• Cirurgia del tars:
o Compressions nervioses.
o Retraccions d’aponeurosi plantar.
o Bursitis, tendinitis, Haglund, ...

• Cirurgia del mig tars:
o Artròdesis tarso-metatarsianes.
o Osteotomies tarso-metatarsianes.

• Cirurgia de l’avantpeu:
o Osteotomies metatarsianes.
o Artroplàsties de resecció.
o Artròdesis.
o Cirurgia de parts toves càpsulo-articulars.
o Alliberacions i reseccions nervioses.
o Cirurgia de quists, lipomes i granulomes.
o Cirurgia de les ungles.

- Cirurgia del peu traumàtic urgent:
• Òssia:

o Reconstruccions articulars.
o Artròdesis

• Lesions de tendons i nervis. Reconstruccions.

• Lesions de parts toves i cutànies

Activitats

Universitat i Coneixement

 

Enllaços

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)
http://www.academia.cat/societats/cirorto/topframe.htm

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
http://www.secot.es/

Grupo Español de Estudios del Raquis (GEER)
http://www.geeraquis.org/

Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCARDERA)
http://www.seccadera.com/

Sociedad Española de la Rodilla (SEROD)
http://www.serod.org/

Sociedad Española de Cirugia del Pie y Tobillo (SEMCPT)
http://www.semcpt.es/

Sociedad Española de Cirugía del Hombro y el Codo. (SECHC)
http://www.sechc.net/index.jsp

Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA)
http://www.secma.info/

Sociedad Española de Neuro-Raquis
http://www.neuroraquis.org/

Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE)
www.setrade.org/

Orthopaedic Surgery and Sports Medicine at the University of Washington
http://www.orthop.washington.edu/

Wheeless Textbook of Orthopaedics
http://www.wheelessonline.com

Orthopaedic web links
http://www.orthopaedicweblinks.com/

Enlaces en Cirugia Ortopédica
http://www.portalesmedicos.com/enlaces_medicina_salud/525_TraumatologiayCirugiaOrtopedica.shtml

Maitrise Orthopedique.
http://www.maitrise-orthop.com/

AAOS
http://www.aaos.org/

Spine Surgery
http://spine-surgery.com/

Altres:

http://www.uthscsa.edu/orthopaedics/links

http://www.otago.ac.nz/wsmhs/infoserv/internetresources/subjects/orthopaedics.html

http://www.orthopaedicweblinks.com/General_Resources/Links_Directories/index.html

http://www.diavlos.gr/orto96/grweb/iolink.htm

http://www.orthopaedics.co.uk/boc/v2resources.asp

http://freeortho.com/professional.html

http://www.mymedline.com/ortho/

http://www.worldortho.com/

http://www.orthogate.com/
Agenda

No hi ha esdeveniments
Avís legal Accessibilitat Sobre gencat © Generalitat de Catalunya Gencat